CIRA, “Associació Catalana de Recanvistes” y Assistec Re-Evolution, empresa asociada a CIRA...